Üyelik Şartları

1.KULLANIM KOŞULLARI

1.1 Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekildeSİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 
1.2 Bu SİTE'de sunulan hizmetler ÇATI PROMOSYON tarafından sağlanmakta olup SİTE'nin yasal sahibi ÇATI PROMOSYON, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisine sahiptir.

1.3 İşbu kullanım koşullarını ÇATI PROMOSYON gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 
1.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ÇATI PROMOSYON tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 
1.5 ÇATI PROMOSYON, bu SİTE' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1 SİTE: ÇATI PROMOSYON tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu web sitesidir.

2.2 ÜYE: ÇATI PROMOSYON 'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak,ÇATI PROMOSYON tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar),Limited Şirketler, Anonim Şirketler ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. 

2.3 ÜYE MARKET: Ürünleri ÇATI PROMOSYON web sitesinde satışa sunulan; market,süpermarket, hipermarket.

2.4 KULLANICI: ÇATI PROMOSYON web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.5 LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6 İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7 WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ÇATI PROMOSYON arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8 KİŞİSEL BİLGİ: Kişisel iletişim bilgileri, ÇATI PROMOSYON'a üye olan ve bu sistem üzerinden sipariş veren gerçek veya tüzel kişilere ait,

·         Ad, soyad

·         Unvan

·         E-posta adresi

·         Telefon numarası

·         Ev adresi

·         İş adresi

·         Sokak ve/veya semt adı

·         IP adresi,

·         SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği

·         Etki Alanı tipi

·         Tarayıcı tipi

·         Ziyaret tarihi

·         Saati, vs. bilgilerdir.


3. HİZMETLERİN KAPSAMI

 
3.1 ÇATI PROMOSYON’un, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

 
3.2 ÇATI PROMOSYON, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

 
3.3 SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların ÇATI PROMOSYON tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. ÇATI PROMOSYON, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4 ÇATI PROMOSYON; SİTE’ye üye olan ÜYE’lerinin adresini ve iletişim bilgilerini teyit etmek amacıyla ilk siparişlerinde bir defaya mahsus olarak aramaktadır. Daha sonraki siparişlerinde gerekmedikçe ÇATI PROMOSYON ÜYE ile telefonla iletişim kurmamaktadır. 

3.5 ÜYE kayıt yaptıktan sonrada ÇATI PROMOSYON web sayfası üzerinden ”Hızlı Erişim” kısmından “Üyelik Bilgileri” ni düzenleyebilir. Üye aynı profil üzerinde birden fazla adres tanımlayabilir.

 
4. GENEL HÜKÜMLER

4.1 Kişisel bilgilerin bir kısmı (ad,soyad,telefon numarası ve adres) sipariş verdiğiniz KARGO FİRMALARI ile paylaşılmaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda web sistesinin kullanımını geliştirmek ÜYELER ile ilişki kurmak, şirket içi gereksinimler ve hukuki açıdan gerekli görüldüğü takdirde kullanılabilir.

 

4.2 ÇATI PROMOSYON olarak üyelerimizden veya üye olmak için catipromosyon.com’a giriş yapan kullanıcılardan e-posta yoluyla veya telefonla şifre, kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri talep etmemektedir. ÇATI PROMOSYON kişisel bilgileri sadece kendi web sayfası üzeriden, gerektiğinde talep etmektedir. Gerekli güncellemeler, ilgili ÜYE tarafından catipromosyon.com web sayfası üzerinden yapılmaktadır. catipromosyon.com dan gelmiş gibi görünen, ancak kişisel bilgilerinizi talep eden bir e-mail veya mesaj  aldığınızda yanıt verilmemelidir.

 

4.3 ÇATI PROMOSYON sitesi, üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar (linkler) içeren ilan yada reklamlar barındırabilir. Ürünlerimiz ve servislerimizle birlikte üçüncü şahıs web siteleri ürünleri ve servisleri sunulabilir. ÇATI PROMOSYON’un bu linklerin kaynakları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığından bu üçüncü partilerin kendi gizlilik politikalarından ve içeriklerinden sorumlu değildir. Bu tür web sayfalarının kullanımıyla elde edilen bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. Bunun yanında üçüncü şahıslar tarafından toplanan kişisel veya kişisel olmayan bilgiler, üçüncü şahısların gizlilik politikasına tabidirler. Eğer bu siteleri kullanacaksanız, herhangi bir işlem yapmadan önce gizlilik politikalarını okumanız gerekir.

 

4.4 KULLANICI ve/veya ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ÇATI PROMOSYON sorumlu değildir.  

 
4.5 ÇATI PROMOSYON, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. ÇATI PROMOSYON, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.6 SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, ÇATI PROMOSYON ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ÇATI PROMOSYON 'un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7 İşbu SİTE'nin sahibi ÇATI PROMOSYON'dur. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu ÇATI PROMOSYON'un mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair nesnelerin, video kliplerin,bannerların, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.


4.8 ÇATI PROMOSYON, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4.9 İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde ÇATI PROMOSYON tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ÇATI PROMOSYON; ÇATI PROMOSYON’un hizmetleri, ÇATI PROMOSYON‘un bilgileri, ÇATI PROMOSYON’un telif haklarına tâbi çalışmaları, ÇATI PROMOSYON’un ticari markaları, ÇATI PROMOSYON’un ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

ÇATI PROMOSYON, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ÇATI PROMOSYON, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin kullanılması ile ÇATI PROMOSYON'un, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. DEVİR

ÇATI PROMOSYON, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ÇATI PROMOSYON işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç yerine getirmekten veya getirmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ÇATI PROMOSYON açısından, gecikme veya yerine getirme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ÇATI PROMOSYON'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Kayseri Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", ÇATI PROMOSYON tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ÇATI PROMOSYON, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.


Net Beyaz E-Ticaret Sistemi - www.netbeyaz.com